Menu Zavrieť

AKO PRACUJEME

Pomocou videa budujeme príbeh a imidž. Nepozeráme na firmu ako na produkt, ale ako na živý organizmus, ktorý  musíte ľuďom ukázať. Dneska nestačí jednorázová reklama, prípadne jeden typ videa, divák je náročnejší a očakáva viac. Preto produkujeme rôzne videá, rozhovory, reklamy, podcasty, všetko podľa zamerania firmy. 

budujznacku-video-tvorba-natacanie-reklama-svetlo-osvetlenie-scena

Kvalita diváka

Každý za Vami príde a začne s číslami, akú majú sledovanosť a kde všade Vás bude vidieť a koľko klikov na stránke majú. Áno, je aj to smerodajný faktor, ale veľmi často sa cielene zabúda na dôležitý faktor. Viete na aký? Poďme si ale uviesť príklad. Čo je pre Vás ako pre firmu hodnotejnejšie? 1000 videní reklamy mládežou na tiktoku, alebo 50-100 videní kúpou schopnými ľuďmi? Je veľmi dôležité dbať na kvalitu publika, a to sa dá docieliť priamo pri výrobe reklamy. Každý typ ľudí pozerá a preferuje niečo iné. 

Ak použijete napr. rozhovory, z ktorých sa dá niečo plnohodnotné aj dozvedieť, takéto videá bude sledovať iný divák, ako keď budete robiť 10 sekundové storky na tiktok, ktoré budú mať síce tisíce videní, ale kvalita diváka bude veľmi nízka. Ak by ste aj prilákali niekoho cez takéto video, ako dlho Vám vydrží taký zamestnanec v práci, ktorý nemá extra premyslenú svoju budúcnosť? Nenavýši to len fluktuáciu? Na druhej strane, je kandidát, ktorý si vypočuje Vaše rozhovory o firme a rozhovor s ľuďmi ktorí v nej pracujú, chce informácie. Takýto človek si asi plánuje svoju budúcnosť dôkladnejšie a keď sa rozhodne, nebude ihneď za každú maličkosť meniť firmu. 

Čo hľadáte, a aké máte ciele?

Reklama môže byť zameraná na nábor ľudí, alebo na zvýšenie predaja. Koncepcia reklám je od seba mierne odlišná. Akých ľudí chcete prilákať? Mladých? Starších? Lokálnych? Podľa analýz sú na zmenu zamestnania najmenej nastavení ľudia z TT kraja.

budujznacku-statistiky-ako-to-robime-pracujeme-graf-zmena-zamestnania-slovensko-podla-krajov

Podľa analýz je na zmenu zamestnania najviac nastavená mladšia generácia. A preto prichádzame s našim know how. My Vám nerobíme iba reklamu, my Vám pomáhame budovať imidž. Ponúkame moderný a kontinuálny spôsob prezentácie firmy a budovanie imidžu značky. Preto je náš produkt zacielený hlavne na mladšie ročníky a to modernou formou prezentácie.

budujznacku-statistiky-ako-to-robime-pracujeme-graf-zmena-zamestnania-slovensko